EN | RU
Infó vonal: +36-1/488-2137
 • International School of Nuclear Law (ISNL)
  Esemény kezdete: 2019 augusztus 26. 00:00
  Információk: The International School of Nuclear Law (ISNL), established in 2001 by the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) in cooperation with the University of Montpellier, has been designed to provide participants with a comprehensive understanding of the various interrelated legal issues relating to the safe, efficient and secure use of nuclear energy. To date, the International School of Nuclear Law has provided a unique educational opportunity to more than 1000 graduate students and young professionals from around the world.
 • Nemzetközi Nukleáris Jogi Akadémia
  Esemény kezdete: 2019 augusztus 26. 00:00
  Információk: A Nemzetközi Nukleáris Jogi Akadémia (ISNL), amelyet 2001-ben az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége (NEA) a Montpellier Egyetemmel együttműködve hozott létre, célja az, hogy a résztvevők átfogó képet kaphassanak a nukleáris energia hatékony és biztonságos használatának jogi vonatkozásairól. Az Akadémia eddig egyedülálló oktatási lehetőséget biztosított több mint 1000 végzős hallgatónak és fiatal szakembernek, amelyek a világ minden tájáról érkeztek.
 • Международная школа ядерного права
  Esemény kezdete: 2019 augusztus 26. 00:00
  Információk: Международная школа ядерного права (ISNL), созданная в 2001 году Агентством по ядерной энергии ОЭСР (NEA) в сотрудничестве с Университетом Монпелье, была разработана, чтобы предоставить участникам всестороннее понимание различных взаимосвязанных правовых вопросов, касающихся безопасного и эффективного использования ядерной энергии. На сегодняшний день Международная школа ядерного права предоставила уникальную образовательную возможность более 1000 аспирантам и молодым специалистам со всего мира.
 • ATOMEXPO Nemzetközi Fórum 2019
  Esemény kezdete: 2019 április 15. 00:00
  Információk: Az ATOMEXPO Nemzetközi Fórum fontos esemény a nemzetközi nukleáris iparban. Ez a legnagyobb kiállítási és üzleti platform az atomenergia jelenlegi helyzetének megvitatására és a jövőbeli trendek meghatározására, amely 2009 óta kerül megrendezésre.
 • ATOMEXPO International Forum 2019
  Esemény kezdete: 2019 április 15. 00:00
  Információk: The ATOMEXPO International Forum is a major event in the international nuclear industry. It is the largest exhibition and business platform for discussing the current state of the nuclear industry and setting future trends, and has been held annually since 2009.
 • Международный форум «АТОМЭКСПО» 2019
  Esemény kezdete: 2019 április 15. 00:00
  Információk: Международный форум «АТОМЭКСПО» – главное событие мировой атомной отрасли. Крупнейшая выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. Проводится ежегодно с 2009 года.
 • World Nuclear Fuel Cycle 2019
  Esemény kezdete: 2019 április 09. 00:00
  Információk: The annual World Nuclear Fuel Cycle (WNFC) conference connects companies with cutting-edge information and emerging trends which affect the nuclear industry. Leading industry experts will provide information and insights that will help you and your company navigate successfully through the complex and changing fuel marketplace. WNFC also provides many opportunities to network with high-level industry executives and features technical visits.
 • World Nuclear Fuel Cycle 2019
  Esemény kezdete: 2019 április 09. 00:00
  Információk: A World Nuclear Fuel Cycle konferenciája összekapcsolja a legfrissebb információkat és a nukleáris ipart érintő új tendenciákat. A vezető iparági szakértők olyan információkat és betekintést nyújtanak, amelyek segítenek Önnek és vállalatának sikeresen navigálni a komplex és változó üzemanyagpiacon. A WNFC számos lehetőséget kínál a kapcsolatépítésre a felső szintű ipari vezetők számára.
 • World Nuclear Fuel Cycle 2019
  Esemény kezdete: 2019 április 09. 00:00
  Információk: Ежегодная конференция Ядерного топливного цикла (WNFC) объединяет компании с передовой информацией и новыми тенденциями, которые влияют на ядерную промышленность. Ведущие отраслевые эксперты предоставят информацию, которая поможет вам и вашей компании успешно ориентироваться на сложном и изменяющимся рынком топлива. WNFC также предоставляет множество возможностей для взаимодействия с высокопоставленными руководителями отрасли.
 • VI International Nuclear Power Plants Summit
  Esemény kezdete: 2019 március 05. 00:00
  Információk: INPPS is the best way to keep up to date with the latest developments in Turkey’s booming nuclear industry.
 • VI Международный саммит по атомным электростанциям
  Esemény kezdete: 2019 március 05. 00:00
  Információk: ИАЭС - это лучший способ быть в курсе последних событий в быстро развивающейся ядерной промышленности Турции.
 • VI. Nemzetközi Atomerőmű Csúcstalálkozó
  Esemény kezdete: 2019 március 05. 00:00
  Információk: A VI. Nemzetközi Atomerőmű Csúcstalálkozó révén tudomást szerezhet Törökország rohamosan fejlődő atomenergetikai iparának legújabb fejleményeiről.
 • Budapest Energy Summit, 2018
  Esemény kezdete: 2018 december 03. 00:00
  Információk: A négy napos BEST 2018 a Közép- és Kelet-Európai (CEE) régióban megrendezésre kerülő nívós energetikai konferencia. A rendezvényre több mint 300 résztvevő várható: a legmagasabb energiaipari vezetők, szakértők, kormányzati tisztviselők és döntéshozók, valamint a technológiai és pénzügyi világ vezetői.
 • Budapest Energy Summit, 2018
  Esemény kezdete: 2018 december 03. 00:00
  Információk: The four-day long BEST 2018 is the premier energy conference in the Central & Eastern Europe (CEE) region. More than 300 participants are expected: top energy industry leaders, experts, government officials and policymakers, as well as top executives from the worlds of technology and finance.
 • Budapest Energy Summit, 2018
  Esemény kezdete: 2018 december 03. 00:00
  Információk: Четырехдневный BEST 2018 является главной энергетической конференцией в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Ожидается более 300 участников: лидеры ведущих энергетических компаний, эксперты, правительственные чиновники и политики, а также топ-менеджеры из мира технологий и финансов.
 • Az Egyesült Királyság 4. Kelet-Közép-Európai Atomenergetikai Csúcstalálkozója. 2018. október 29-31.
  Esemény kezdete: 2018 október 29. 13:30
  Információk: A Prágában, Varsóban és Bukarestben megrendezett energetikai csúcstalálkozók sikere után a DIT büszke arra, hogy megszervezheti az Egyesült Királyság negyedik atomenergetikai csúcstalálkozóját, ez alkalommal Budapesten.
 • UK’s 4th CEE Nuclear Energy Summit 29-31 October 2018, Budapest, Hungary
  Esemény kezdete: 2018 október 29. 13:30
  Információk: Don’t miss your chance to explore the potential that exists across the Central and Eastern European region and Finland – Join the Summit and meet your potential business partners in the heart of Europe!
 • Четвертый Саммит по ядерной энергии Соединенного Королевства в Центральной и Восточной Европе. Будапешт, 29-31 октября
  Esemény kezdete: 2018 október 29. 13:30
  Információk: Не упустите свой шанс изучить потенциал, существующий в регионе Центральной и Восточной Европы и Финляндии. Присоединяйтесь к саммиту и встретите потенциальных партнеров по бизнесу в самом сердце Европы!
 • World Nuclear Exhibition 2018 - Finnish pavilion by FinNuclear
  Esemény kezdete: 2018 június 26. 00:00
 • WNE - World Nuclear Exhibition 2018
  Esemény kezdete: 2018 június 26. 00:00
 • WNE - Nukleáris Világkiállítás 2018
  Esemény kezdete: 2018 június 26. 00:00
 • World Nuclear Exhibition 2018 - Finnish pavilion by FinNuclear – Финнский павильон
  Esemény kezdete: 2018 június 08. 08:00
 • WNE 2018 - Международная выставка ядерной энергетики
  Esemény kezdete: 2018 május 26. 00:00
 • ATOMEXPO Nemzetközi Fórum 2018
  Esemény kezdete: 2018 május 14. 14:30
 • ATOMEXPO International Forum
  Esemény kezdete: 2018 május 14. 00:00
 • Международный форум «АТОМЭКСПО»
  Esemény kezdete: 2018 május 14. 00:00
 • ICOND 2017 International Conference on Nuclear Decommissioning
  Esemény kezdete: 2017 november 27. 08:00
 • ICOND 2017 International Conference on Nuclear Decommissioning – Международная конференция по выводу из эксплуатации ядерных установок
  Esemény kezdete: 2017 november 27. 08:00
 • ICOND 2017 International Conference on Nuclear Decommissioning
  Esemény kezdete: 2017 november 27. 00:00
 • XVI. Nuclear Technical Symposium – Ядерный технический симпозиум
  Esemény kezdete: 2017 november 23. 08:00
  Információk: Цель мероприятия -- предоставить форум для создания сетей и обмена информацией между отечественными экспертами, исследователями и молодыми профессионалами профессии. Целью организаторов конференции является привлечение большего количества молодых людей вместе с опытными поколениями.
 • XVI. Nuclear Technical Symposium
  Esemény kezdete: 2017 november 23. 08:00
  Információk: The purpose of the event is to provide a forum for networking and information exchange between domestic experts, researchers and young professionals of the profession. The aim of the conference organizers is to attract more young people alongside experienced generations.
 • XVI. Nukleáris Technikai Szimpózium
  Esemény kezdete: 2017 november 23. 00:00
  Információk: A rendezvény célja, hogy fórumot biztosítson a hazai szakemberek, kutatók, valamint a szakma ifjabb művelői közötti kapcsolatépítésre, információ cserére. A konferencia szervezőinek törekvése, hogy a tapasztalt generációk mellett minél több fiatal is szerepeljen előadásokkal.
 • Atomex 2017
  Esemény kezdete: 2017 november 14. 11:03
  Információk: Мероприятие включает в себя международные выставки, конференции, презентации поставщиков и отдельные встречи B2B с поставщиками и клиентами атомной отрасли.
 • Atomex 2017
  Esemény kezdete: 2017 november 14. 08:00
  Információk: The event includes international exhibitions, conferences, presentations of suppliers and individual B2B meetings with suppliers and customers of the nuclear industry.
 • Atomex 2017
  Esemény kezdete: 2017 november 14. 00:00
  Információk: A rendezvény magában foglal nemzetközi kiállítást, konferenciát, beszállítói prezentációkat, valamint egyéni B2B találkozókat is a nukleáris ipar szállítói és ügyfelei részvételével.
 • • ASME NQA-1 Overview and Lead Auditor training – Обзор и руководство аудитором
  Esemény kezdete: 2017 november 10. 11:00
  Információk: Курс, проведенный опытным американским тренером, базовый для атомных профессионалов. Обучение NQA-1 дает обзор применения требований ASME NQA-1 по обеспечению качества для ядерных учреждений.
 • SIEN 2017 "Nuclear Energy – Safe and Reliable Partner of Our Future" - «Ядерная энергетика - безопасный и надежный партнер нашего будущего»
  Esemény kezdete: 2017 november 01. 10:58
 • NKS-B NEXUS Nordic Exercise for Unmanned Systems – Упражнение для беспилотных систем
  Esemény kezdete: 2017 október 31. 11:01
 • NKS-B NEXUS Nordic Exercise for Unmanned Systems
  Esemény kezdete: 2017 október 31. 08:00
 • NKS-B NEXUS Nordic Exercise for Unmanned Systems
  Esemény kezdete: 2017 október 31. 00:00
 • ASME NQA-1 Overview and Lead Auditor training
  Esemény kezdete: 2017 október 10. 08:00
  Információk: A course conducted by an experienced American trainer, basic for nuclear professionals. The NQA-1 training provides an overview of the application of the ASME NQA-1 quality assurance requirements for nuclear facilities.
 • ASME NQA-1 Overview and Lead Auditor training
  Esemény kezdete: 2017 október 10. 00:00
  Információk: Egy tapasztalt amerikai képző által tartott az atomipari szakemberek számára alapvető kurzus. Az NQA-1 képzés áttekintést ad a nukleáris intézmények minőségbiztosítási követelményeinek alkalmazása szabvány - az ASME NQA-1 – alkalmazásához.
 • SIEN 2017 "Nuclear Energy – Safe and Reliable Partner of Our Future"
  Esemény kezdete: 2017 október 01. 00:00
 • Nuclear South West Annual Conference
  Esemény kezdete: 2017 szeptember 20. 00:00
  Információk: A délnyugat angliai projektek előrehaladásának bemutatása gyakorlati tanácsokkal; valamint a résztvevő üzleti partnerek számára hálózatépítési lehetőség.
 • World Nuclear Association Symposium – Симпозиум Всемирной ядерной ассоциации
  Esemény kezdete: 2017 szeptember 13. 10:57
 • Nuclear power for the people
  Esemény kezdete: 2017 szeptember 11. 00:00
  Információk: A Bolgár Nukleáris Társaság által szervezett konferencia
 • WRFPM 2017 Water Reactor Fuel Performance Meeting – Встреча по производительности топливного реактора
  Esemény kezdete: 2017 szeptember 10. 10:56
 • WRFPM 2017 Water Reactor Fuel Performance Meeting
  Esemény kezdete: 2017 szeptember 10. 00:00
 • World Nuclear Association Symposium
  Esemény kezdete: 2017 szeptember 10. 00:00
 • Characteristics of Nuclear construction – Характеристики ядерного строительства
  Esemény kezdete: 2017 augusztus 31. 10:44
  Információk: Курс проводится для предприятий, которые хотят присоединиться к цепочке поставщиков финских проектов атомных электростанций со своими услугами. Гости будут слушать презентации от компаний, которые имеют многолетний опыт работы в ядерной отрасли, а также активно участвовали в предыдущих проектах.
 • Characteristics of Nuclear construction
  Esemény kezdete: 2017 augusztus 31. 00:00
  Információk: A kurzust olyan vállalkozások számára tartják, akiknek célja, hogy bekapcsolódjanak szolgáltatásukkal finnországi atomerőművi projektek beszállítói láncába. Több éves atomipari tapasztalattal rendelkező, már korábbi projektekben aktívan részt vevő vállalkozásoktól hallgathatnak előadásokat a vendégek.

Hírlevél feliratkozás

Nem szeretne lemaradni az atomerőmű építésben rejlő üzleti lehetőségekről?
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen naprakész!
felhasználási feltételeket elfogadom.
Impresszum
Company Hype Kft.
 
Cég központ
2161 Csomád,
Cseresznyés u. 1/A.
Elérhetőségek
+36-1/488-2137
info@atombusiness.hu